Gratis verzending vanaf 60€
Gratis retourzendingen
Achteraf betalen mogelijk

Privacyverklaring

Privacybeleid

Bij alle handelingen met betrekking tot de koopovereenkomst verzamelen, bewaren en verwerken wij gegevens. Hierbij worden de wettelijke bepalingen door ons nageleefd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres, het browsertype en de datum en tijd van uw bezoek bijgehouden. Ook registreren wij het type besturingssysteem en de bezochte pagina's. Toegang tot persoonsgegevens is daarmee niet mogelijk. Persoonsgegevens die u ons verstrekt bij een bestelling, aanmelding voor de nieuwsbrief, per e-mail of via het contactformulier, worden alleen verwerkt en gebruikt voor het doel waarvoor u ons de gegevens actief heeft verstrekt.
Uw gegevens moeten natuurlijk aan het desbetreffende verzendbedrijf worden doorgegeven als u een levering van goederen moet ontvangen. Ook geven wij, indien nodig, uw betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste bank. Verder worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt. Persoonsgegevens worden bewaard tot het doel waartoe u ze aan ons heeft verstrekt is bereikt. Wettelijke verplichtingen kunnen de opslag van de gegevens eventueel verlengen tot maximaal 10 jaar. U kunt te allen tijde de verwijdering, correctie, beperking van de verwerking of een volledige blokkering van uw persoonlijke gegevens, indien wettelijk mogelijk, regelen. Op verzoek verstrekken wij u kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. Wij stellen deze dan in een gangbaar bestandsformaat beschikbaar voor overdracht.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking volgt uit Art. 6 - EU-AVG.

Bij alle onenigheden heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt hen bereiken op:

Privacycommissaris van Saksen-Anhalt
Postbus 19 47, 39009 Maagdenburg
0391 81803 - 0
0391 81803 - 33
poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de

https://www.datenschutz.sachsen-anhalt.de

Voor alle zaken met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:
Benera
Inh. Christian Grabe
Kerzendorf 34
06889 Lutherstadt Wittenberg
Germany
+49 (0)3491 – 6697670
Mail: info@benera.de

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat elke gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een alomvattende bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de wettelijke verplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. Als exploitant van de website behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.