Gratis verzending vanaf 60€
Gratis retourzendingen
Achteraf betalen mogelijk

Herroepingsrecht voor consumenten
Een consument is een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.


Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Benera
Christian Grabe
Kerzendorf 34
06889 Lutherstadt Wittenberg
Germany
+49 (0) 3491 - 6697670 

Mail: info@benera.de

middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt het standaard herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook downloaden van onze website (https://www.benera.de/), elektronisch invullen en op een van de hierboven genoemde manieren naar ons verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping sturen. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.